L i i g u E d a s i

Toetus

Teadustuba OÜ on saanud starditoetust EAS’ilt, Euroopa Regionaalarengu Fondist. Starditoetust kasutatakse turunduskampaaniate ning personalikulude rahastamiseks. Ettevõte sai toetust summas 14971,20€. Ettevõtte eesmärk on edendada kohalikku turismi ja luua uusi töökohti.

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne